Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 08/07/2019 23:25 Đến: 09/07/2019 06:55 Chuyến bay: JL070
Ngày về: 13/07/2019 17:50 Đến: 13/07/2019 21:55 Chuyến bay: JL759

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 08/07/2019 20:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 04/07/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 44,990,000 đ 33,743,000 đ 13,497,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 37,990,000 đ 28,492,500 đ 9,897,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Ghi chú

Chưa bao gồm tiền bồi dưỡng HDV và tài xế 140.000 VNĐ/ngày/khách. Ngày đi có quá cảnh tại Haneda khoảng 2 tiếng 30 phút.