Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 01/04/2019 19:05 Đến: 02/04/2019 06:30 Chuyến bay: CX764+CX566
Ngày về: 07/04/2019 09:15 Đến: 07/04/2019 17:55 Chuyến bay: CX509+CX799

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 01/04/2019 15:30
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 29/03/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 53,990,000 đ 40,493,000 đ 16,197,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 43,990,000 đ 32,993,000 đ 13,197,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Ghi chú

Chuyến bay quá cảnh tại HongKong khoảng 2 tiếng mỗi chặng