Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 04/06/2019 00:40 Đến: 04/06/2019 07:35 Chuyến bay: VN340
Ngày về: 07/06/2019 10:00 Đến: 07/06/2019 14:15 Chuyến bay: VN341

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 03/06/2019 21:40
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 31/05/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 25,990,000 đ 19,493,000 đ 7,797,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 18,990,000 đ 14,243,000 đ 5,697,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,500,000 đ

  Ghi chú

Chỉ nhận khách Quốc tịch nước ngoài được miễn visa Nhật Bản.