Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 15/09/2018 00:05 Đến: 15/09/2018 07:30 Chuyến bay: VN340
Ngày về: 18/09/2018 10:15 Đến: 18/09/2018 13:40 Chuyến bay: VN341

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 14/09/2018 21:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 13/09/2018 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 23,990,000 đ 17,993,000 đ 7,197,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 19,990,000 đ 14,993,000 đ 5,997,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 6,600,000 đ

  Ghi chú

Hạn chót nhận đầy đủ hồ sơ là trước 16h ngày 04/9/2018. Sau thời gian này, nhận khách quốc tịch nước ngoài được miễn visa hoặc khách có visa Nhật còn hiệu lực. Tour không hoàn không hủy không chuyển. Tour không bao gồm Hướng Dẫn Viên Địa Phương. Thanh toán hết 100%.