Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 14/09/2018 00:15 Đến: 14/09/2018 07:30 Chuyến bay: VN340
Ngày về: 17/09/2018 10:00 Đến: 17/09/2018 13:40 Chuyến bay: VN341

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 13/09/2018 21:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 12/09/2018 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 23,990,000 đ 17,993,000 đ 7,197,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 19,990,000 đ 14,993,000 đ 5,997,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 6,600,000 đ

  Ghi chú

Nhận hồ sơ xin visa Nhật trước 16h 3/9/2018. Tour không hoàn không hủy không chuyển. Tour không bao gồm Hướng Dẫn Viên Địa Phương. Thanh toán hết 100%.