Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 05/02/2019 23:55 Đến: 06/02/2019 06:55 Chuyến bay: JL070
Ngày về: 10/02/2019 20:25 Đến: 11/02/2019 05:50 Chuyến bay: JL138+JL079

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 05/02/2019 21:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 28/01/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 56,990,000 đ 42,743,000 đ 17,097,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 46,990,000 đ 35,243,000 đ 14,097,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Ghi chú

Chặng về quá cảnh Haneda 4 tiếng. Chưa bao gồm tiền bồi dưỡng cho Hướng dẫn viên và tài xế địa phương 140.000 VNĐ/ ngày/ khách.