Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 03/10/2018 00:30 Đến: 03/10/2018 08:00 Chuyến bay: VN300
Ngày về: 07/10/2018 10:00 Đến: 07/10/2018 13:40 Chuyến bay: VN341

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 02/10/2018 21:20
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 01/10/2018 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 34,990,000 đ 26,243,000 đ 10,497,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 27,990,000 đ 20,993,000 đ 8,397,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,000,000 đ

  Ghi chú

Nhận khách được miễn visa Nhật Bản hoặc khách có visa Nhật còn giá trị sử dụng. Không ngủ đêm tại Tokyo