Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 24/10/2018 00:30 Đến: 24/10/2018 08:00 Chuyến bay: VN300
Ngày về: 28/10/2018 10:00 Đến: 28/10/2018 14:15 Chuyến bay: VN341

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 23/10/2018 21:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 22/10/2018 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 32,990,000 đ 24,742,500 đ 9,897,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 27,990,000 đ 20,993,000 đ 8,397,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,000,000 đ

  Ghi chú

Nhận hồ sơ xin visa Nhật trước 16h00 11/10/2018.Tour không hoàn, không hủy, không chuyển. Thanh toán 100% tại thời điểm đăng ký