Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 26/03/2018 19:45 Đến: 27/03/2018 06:15 Chuyến bay: CX764+CX566
Ngày về: 01/04/2018 10:35 Đến: 01/04/2018 18:40 Chuyến bay: CX501+CX799

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 26/03/2018 16:45
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 23/03/2018 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 43,990,000 đ 32,993,000 đ 13,197,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 32,990,000 đ 24,743,000 đ 9,897,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 8,000,000 đ

  Ghi chú

Tour không hoàn không hủy không chuyển. Tour chưa bao gồm tiền bồi dưỡng HDV 135.000 VNĐ/ ngày/ khách, tập trung sân bay Tân Sơn Nhật. Quá cảnh Hongkong khoảng 2 tiếng/ chặng