Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 27/06/2019 01:25 Đến: 27/06/2019 08:30 Chuyến bay: VJ828
Ngày về: 30/06/2019 09:30 Đến: 30/06/2019 13:00 Chuyến bay: VJ829

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 26/06/2019 22:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 25/06/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 23,990,000 đ 21,591,000 đ 7,197,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 17,990,000 đ 13,493,000 đ 5,397,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,000,000 đ

  Ghi chú

Nhận hồ sơ xin visa Nhật Bản đầy đủ đến hết 14/6/2019 . Sau thời gian này chỉ nhận khách Quốc tịch nước ngoài được miễn visa Nhật Bản.