Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 26/07/2019 00:20 Đến: 26/07/2019 07:45 Chuyến bay: VN300
Ngày về: 30/07/2019 10:00 Đến: 30/07/2019 14:05 Chuyến bay: VN341

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 25/07/2019 21:20
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 24/07/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 35,990,000 đ 26,993,000 đ 10,797,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 28,990,000 đ 21,743,000 đ 8,697,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,000,000 đ

  Ghi chú

Hạn chót nhận đủ hồ sơ đến trước 09h sáng ngày 12/7/19. Sau thời gian này chỉ nhận khách QTNN hoặc khách đã có visa Nhật còn hiệu lực