Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 24/08/2019 00:05 Đến: 24/08/2019 08:00 Chuyến bay: VJ822
Ngày về: 28/08/2019 09:30 Đến: 28/08/2019 13:00 Chuyến bay: VJ829

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 23/08/2019 21:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 21/08/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 31,990,000 đ 28,791,000 đ 9,597,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 25,990,000 đ 23,391,000 đ 4,797,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 6,000,000 đ

  Ghi chú

Tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chưa bao gồm tiền bồi dưỡng HDV và tài xế 140.000 VNĐ/ngày/khách. Không quà tặng