Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 04/04/2019 00:15 Đến: 04/04/2019 07:20 Chuyến bay: VN320
Ngày về: 09/04/2019 09:30 Đến: 09/04/2019 13:30 Chuyến bay: VN301

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 03/04/2019 21:15
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 02/04/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 55,990,000 đ 41,993,000 đ 16,797,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 46,990,000 đ 35,243,000 đ 14,097,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Ghi chú

Nhận khách Quốc Tịch Nước Ngoài được miễn Visa Nhật Bản. Chưa bao gồm tiền bồi dưỡng HDV và tài xế 140.000 VNĐ/ngày/khách