Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 08/02/2019 00:15 Đến: 08/02/2019 07:00 Chuyến bay: VN320
Ngày về: 12/02/2019 14:55 Đến: 12/02/2019 19:50 Chuyến bay: VN303

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 07/02/2019 21:15
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 01/02/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 52,990,000 đ 39,743,000 đ 15,897,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 42,990,000 đ 32,243,000 đ 12,897,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Ghi chú

Chưa bao gồm tiền bồi dưỡng sân bay 140.000vnđ/khách/ngày.