Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 12/02/2019 00:30 Đến: 12/02/2019 07:45 Chuyến bay: VN300
Ngày về: 16/02/2019 10:00 Đến: 16/02/2019 14:15 Chuyến bay: VN341

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 11/02/2019 21:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 01/02/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 40,990,000 đ 30,743,000 đ 12,297,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 30,990,000 đ 23,243,000 đ 9,297,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Ghi chú

Tập trung sân bay Tân Sơn Nhất,Tour không ngủ đêm tại Tokyo. Chưa bao gồm tiền bồi dưỡng HDV 140.000VNĐ/ngày/khách