Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 19/02/2018 19:45 Đến: 20/02/2018 06:15 Chuyến bay: CX764+CX566
Ngày về: 25/02/2018 10:35 Đến: 25/02/2018 18:40 Chuyến bay: CX501+CX799

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 19/02/2018 15:45
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 09/02/2018 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 55,990,000 đ 41,992,500 đ 16,797,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 47,990,000 đ 35,993,000 đ 14,397,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Ghi chú

Chuyến bay quá cảnh Hongkong khoảng 3 tiếng/ chặng đi và về