Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 21/05/2019 19:05 Đến: 22/05/2019 06:30 Chuyến bay: CX764+CX566
Ngày về: 26/05/2019 10:40 Đến: 26/05/2019 17:55 Chuyến bay: CX501+CX799

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 21/05/2019 16:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 17/05/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 39,990,000 đ 29,993,000 đ 11,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 32,990,000 đ 24,743,000 đ 9,897,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Ghi chú

Hạn chót nhận đầy đủ hồ sơ trước 13h ngày 10/05/2019, sau thời gian trên chỉ nhận khách Quốc Tịch Nước Ngoài. Chuyến bay quá cảnh Hongkong khoảng 2 tiếng 30 phút chặng đi và 2 tiếng chặng về