Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 19/08/2019 19:05 Đến: 20/08/2019 06:30 Chuyến bay: CX764+CX566
Ngày về: 24/08/2019 10:40 Đến: 24/08/2019 17:55 Chuyến bay: CX501+CX799

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 19/08/2019 16:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 15/08/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 37,990,000 đ 28,493,000 đ 11,397,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 30,990,000 đ 23,243,000 đ 9,297,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Ghi chú

Chuyến bay quá cảnh Hongkong khoảng 2 tiếng 30 phút chặng đi và 2 tiếng chặng về