Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 10/03/2018 00:45 Đến: 10/03/2018 08:15 Chuyến bay: VJ2104
Ngày về: 14/03/2018 09:45 Đến: 14/03/2018 14:40 Chuyến bay: VJ2105

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 09/03/2018 21:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 08/03/2018 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 22,000,000 đ 19,800,000 đ 6,600,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 22,000,000 đ 19,800,000 đ 6,600,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Ghi chú

Nhận hồ sơ xin visa Nhật đến hết ngày 26/2/2018. Tour không hoàn không hủy không chuyển.Hành lý ký gửi 20 kg + hành lý xách tay 7 kg.