Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 14/03/2018 00:45 Đến: 14/03/2018 08:15 Chuyến bay: VJ2104
Ngày về: 18/03/2018 09:45 Đến: 18/03/2018 14:40 Chuyến bay: VJ2105

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 13/03/2018 21:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 12/03/2018 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 22,000,000 đ 19,800,000 đ 6,600,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 22,000,000 đ 19,800,000 đ 6,600,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Ghi chú

Chỉ nhận khách quốc tịch nước ngoài hoặc khách đã có visa còn hiệu lực. Tour không hoàn không hủy không chuyển.