Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 30/03/2019 00:40 Đến: 30/03/2019 08:15 Chuyến bay: VJ2104
Ngày về: 03/04/2019 09:15 Đến: 03/04/2019 14:20 Chuyến bay: VJ2105

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 29/03/2019 21:40
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 28/03/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 36,990,000 đ 33,291,000 đ 11,097,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 35,990,000 đ 32,391,000 đ 10,797,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,000,000 đ

  Ghi chú

Hạn chót nhận đầy đủ hồ sơ trước 15h 20/03/2019. Tour không hoàn không hủy không chuyển. Tour không có Hướng dẫn viên địa phương. Chưa bao gồm tiền bồi dưỡng HDV và tài xế 140.000 VNĐ/ngày/khách