Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 18/02/2019 00:40 Đến: 18/02/2019 08:15 Chuyến bay: VJ2104
Ngày về: 23/02/2019 09:30 Đến: 23/02/2019 13:30 Chuyến bay: VJ829

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 17/02/2019 21:40
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 15/02/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 26,990,000 đ 24,291,000 đ 8,097,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 26,990,000 đ 24,291,000 đ 8,097,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,000,000 đ

  Ghi chú

Hạn chót nhận hồ sơ trước 15h ngày 30/1/19 Tour không có Hướng dẫn viên địa phương. Chưa bao gồm tiền bồi dưỡng HDV và tài xế 140.000 VNĐ/ngày/khách