Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 08/11/2018 12:45 Đến: 08/11/2018 21:10 Chuyến bay: BR392+BR032
Ngày về: 16/11/2018 00:05 Đến: 17/11/2018 09:45 Chuyến bay: BR011+BR395

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 08/11/2018 10:45
Nơi tập trung Vietravel | Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 01/11/2018 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 81,990,000 đ 61,492,500 đ 24,597,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 17,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 54,000,000 đ 40,500,000 đ 16,200,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 19,000,000 đ

  Ghi chú

Đi ghép với đoàn Đông Tây NNSGN7021, không có hướng dẫn viên về cùng đoàn.Bay hàng không Eva Air (BR), chuyến đi và về quá cảnh Taipei hai tiếng