Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 08/03/2018 01:50 Đến: 08/03/2018 09:45 Chuyến bay: BR382+BR030
Ngày về: 17/03/2018 00:05 Đến: 18/03/2018 09:50 Chuyến bay: BR011+BR395

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 07/03/2018 22:30
Nơi tập trung Vietravel | Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 28/02/2018 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 87,990,000 đ 65,992,500 đ 26,397,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,680,000 đ 3,680,000 đ 3,680,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 19,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 54,000,000 đ 40,500,000 đ 16,200,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,680,000 đ 3,680,000 đ 3,680,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 19,000,000 đ

  Ghi chú

LAND TOUR KHÔNG BAO GỒM VÉ NỘI ĐỊA THEO ĐOÀN. Bay hàng không Eva Air (BR), chuyến đi và về quá cảnh Taipei hai tiếng