Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 30/05/2019 01:55 Đến: 30/05/2019 06:50 Chuyến bay: BR382+BR006
Ngày về: 06/06/2019 00:45 Đến: 07/06/2019 09:45 Chuyến bay: BR017+BR395

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 29/05/2019 22:50
Nơi tập trung Vietravel | Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 22/05/2019 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 64,990,000 đ 48,742,500 đ 19,497,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 15,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 45,000,000 đ 33,750,000 đ 12,600,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 15,000,000 đ

  Ghi chú

Bay hãng hàng không EVA Air (BR), quá cảnh ở Đài Bắc; chuyến đi quá cảnh 04 tiếng, chuyến về quá cảnh 02 tiếng.