Thông tin chuyến bay
Ngày đi: 21/01/2017 01:50 Đến: 21/01/2017 06:50 Chuyến bay: B7030+BR006
Ngày về: 28/01/2017 00:20 Đến: 29/01/2017 09:50 Chuyến bay: BR017+BR395
Thông tin tập trung
Ngày giờ tập trung Nơi tập trung
20/01/2017 22:30 Vietravel | Sân bay
Thông tin họp đoàn
Ngày giờ họp đoàn
13/01/2017 09:00
Giá tour cơ bản
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 70,990,000 đ 53,242,000 đ 21,297,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,648,000 đ 3,648,000 đ 3,648,000 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,300,000 đ 12,500,000 đ
Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 53,000,000 đ 39,750,000 đ 15,900,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,648,000 đ 3,648,000 đ 3,648,000 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,300,000 đ 11,000,000 đ
Ghi chú
NHẬN KHÁCH ĐÃ CÓ VISA HOẶC MIỄN VISA