Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 21/01/2017 01:50 Đến: 21/01/2017 06:50 Chuyến bay: B7030+BR006
Ngày về: 28/01/2017 00:20 Đến: 29/01/2017 09:50 Chuyến bay: BR017+BR395

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 20/01/2017 22:30
Nơi tập trung Vietravel | Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 13/01/2017 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 70,990,000 đ 53,242,000 đ 21,297,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,648,000 đ 3,648,000 đ 3,648,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,300,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 53,000,000 đ 39,750,000 đ 15,900,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,648,000 đ 3,648,000 đ 3,648,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,300,000 đ
Phụ thu phòng đơn 11,000,000 đ

  Ghi chú

NHẬN KHÁCH ĐÃ CÓ VISA HOẶC MIỄN VISA