Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 31/08/2019 11:15 Đến: 31/08/2019 14:35 Chuyến bay: CX766+CX882
Ngày về: 07/09/2019 00:25 Đến: 08/09/2019 10:15 Chuyến bay: CX873+CX767

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 31/08/2019 08:15
Nơi tập trung Vietravel | Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 28/08/2019 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 66,990,000 đ 50,242,500 đ 20,097,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 15,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 45,000,000 đ 33,750,000 đ 12,600,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 15,000,000 đ

  Ghi chú

Bay hãng hàng không Cathay Pacific, quá cảnh ở HongKong; chuyến đi quá cảnh 1 tiếng 30 phút, chuyến về quá cảnh 02 tiếng.