Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 26/07/2019 15:55 Đến: 26/07/2019 21:40 Chuyến bay: SQ183+SQ038
Ngày về: 31/07/2019 00:15 Đến: 01/08/2019 10:55 Chuyến bay: SQ037+SQ178

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 26/07/2019 12:55
Nơi tập trung Vietravel | Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 21/07/2019 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 63,990,000 đ 47,992,500 đ 19,197,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 11,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 40,000,000 đ 30,000,000 đ 9,600,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 11,000,000 đ

  Ghi chú

Bay hãng hàng không Singapore Airlines quá cảnh ở Singapore; chuyến đi quá cảnh 02 tiếng, chuyến về quá cảnh 1 tiếng 30 phút.