Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 01/04/2019 08:10 Đến: 01/04/2019 16:00 Chuyến bay: JL750
Ngày về: 11/04/2019 12:05 Đến: 12/04/2019 22:00 Chuyến bay: AA169+JL759

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 01/04/2019 05:40
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 26/03/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 96,990,000 đ 72,742,496 đ 29,097,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,616,000 đ 3,616,000 đ 3,616,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,300,000 đ
Phụ thu phòng đơn 14,840,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Ghi chú