Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 11/08/2019 09:30 Đến: 11/08/2019 09:50 Chuyến bay: PR592+PR100
Ngày về: 16/08/2019 11:40 Đến: 18/08/2019 08:30 Chuyến bay: PR101+PR591

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 11/08/2019 06:30
Nơi tập trung Vietravel | Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 06/08/2019 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 69,990,000 đ 52,492,500 đ 20,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,680,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 14,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 50,000,000 đ 37,500,000 đ 12,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Ghi chú