Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 08/03/2018 01:45 Đến: 08/03/2018 10:45 Chuyến bay: BR382+BR030
Ngày về: 12/03/2018 09:15 Đến: 14/03/2018 09:45 Chuyến bay: UA470+BR001+BR395

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 07/03/2018 22:30
Nơi tập trung Vietravel | Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 01/03/2018 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 58,990,000 đ 44,242,500 đ 17,697,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,680,000 đ 3,680,000 đ 3,680,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 35,000,000 đ 26,250,000 đ 10,500,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,680,000 đ 3,680,000 đ 3,680,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Ghi chú

Đi ghép với đoàn Đông Tây, không có hướng dẫn viên về cùng đoàn. Bay hàng không Eva Air (BR), chuyến đi và về quá cảnh Taipei hai tiếng