Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 17/08/2019 12:45 Đến: 17/08/2019 21:10 Chuyến bay: BR392+BR032
Ngày về: 21/08/2019 08:15 Đến: 23/08/2019 10:45 Chuyến bay: UA2154+BR011+BR395

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 17/08/2019 10:45
Nơi tập trung Vietravel | Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 10/08/2019 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 58,990,000 đ 44,242,500 đ 17,697,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 33,000,000 đ 24,750,000 đ 10,500,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Ghi chú

Đi ghép với đoàn Đông Tây, không có hướng dẫn viên về cùng đoàn. Bay hàng không Eva Air (BR), chuyến đi và về quá cảnh Taipei hai tiếng