Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 12/03/2019 05:40 Đến: 12/03/2019 12:00 Chuyến bay: CA904+CA987
Ngày về: 16/03/2019 14:20 Đến: 18/03/2019 01:00 Chuyến bay: CA988+CA903

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 12/03/2019 03:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 06/03/2019 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 37,990,000 đ 32,292,000 đ 11,397,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 28,000,000 đ 21,000,000 đ 9,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Ghi chú

Bay hàng không Air China, chuyến đi và về quá cảnh Bắc Kinh khoảng 02h30'. Tour không thay đổi, không hoàn, không huỷ được.