Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 15/10/2018 10:50 Đến: 15/10/2018 15:10 Chuyến bay: CI782+CI024
Ngày về: 19/10/2018 23:50 Đến: 21/10/2018 09:50 Chuyến bay: CI023+CI781

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 15/10/2018 07:50
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 10/10/2018 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 37,990,000 đ 32,292,000 đ 11,397,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 27,000,000 đ 20,250,000 đ 8,100,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Ghi chú

Bay hàng không China Airlines,chuyến đi quá cảnh 2h45p, chuyến về quá cảnh Đài Bắc 2h30p. Tour không đổi, không huỷ