Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 08/03/2018 01:50 Đến: 08/03/2018 09:45 Chuyến bay: BR382+BR030
Ngày về: 18/03/2018 00:10 Đến: 19/03/2018 09:50 Chuyến bay: BR017+BR395

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 07/03/2018 22:30
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 28/02/2018 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 93,990,000 đ 70,492,496 đ 28,197,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,680,000 đ 3,680,000 đ 3,680,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 19,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 67,990,000 đ 50,992,000 đ 20,397,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,680,000 đ 3,680,000 đ 3,680,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 19,000,000 đ

  Ghi chú

LAND TOUR KHÔNG BAO GỒM VÉ NỘI ĐỊA THEO ĐOÀN. Bay hàng không Eva Air (BR), chuyến đi và về quá cảnh Taipei hai tiếng