Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 24/04/2018 05:40 Đến: 24/04/2018 14:35 Chuyến bay: CA904+CA817
Ngày về: 29/04/2018 16:50 Đến: 01/05/2018 00:40 Chuyến bay: CA982+CA903

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 24/04/2018 03:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 16/04/2018 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 50,990,000 đ 38,242,500 đ 15,297,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,680,000 đ 3,680,000 đ 3,680,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 15,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 32,000,000 đ 24,000,000 đ 9,600,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,680,000 đ 3,680,000 đ 3,680,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Ghi chú

Bay hàng không Air China, chuyến đi và về quá cảnh Bắc Kinh hai tiếng