Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 21/01/2017 01:50 Đến: 21/01/2017 06:50 Chuyến bay: BR030+BR006
Ngày về: 25/01/2017 23:05 Đến: 27/01/2017 09:50 Chuyến bay: BR011+BR395

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 20/01/2017 22:30
Nơi tập trung Vietravel | Sân bay
Ngày giờ họp đoàn

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 58,990,000 đ 44,242,000 đ 17,697,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,648,000 đ 3,648,000 đ 3,648,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 850,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 30,000,000 đ 22,500,000 đ 9,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,648,000 đ 3,648,000 đ 3,648,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 850,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Ghi chú

NHẬN KHÁCH ĐÃ CÓ VISA HOẶC MIỄN VISA