Thông tin chuyến bay
Ngày đi: 21/01/2017 01:50 Đến: 21/01/2017 06:50 Chuyến bay: BR030+BR006
Ngày về: 25/01/2017 23:05 Đến: 27/01/2017 09:50 Chuyến bay: BR011+BR395
Thông tin tập trung
Ngày giờ tập trung Nơi tập trung
20/01/2017 22:30 Vietravel | Sân bay
Thông tin họp đoàn
Ngày giờ họp đoàn
Giá tour cơ bản
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 58,990,000 đ 44,242,000 đ 17,697,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,648,000 đ 3,648,000 đ 3,648,000 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
850,000 đ 10,500,000 đ
Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 30,000,000 đ 22,500,000 đ 9,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,648,000 đ 3,648,000 đ 3,648,000 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
850,000 đ 10,500,000 đ
Ghi chú
NHẬN KHÁCH ĐÃ CÓ VISA HOẶC MIỄN VISA