Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 22/03/2019 05:40 Đến: 22/03/2019 12:20 Chuyến bay: CA904+CA985
Ngày về: 26/03/2019 14:20 Đến: 28/03/2019 00:40 Chuyến bay: CA988+CA903

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 22/03/2019 03:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 14/03/2019 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 39,990,000 đ 33,991,000 đ 11,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 28,000,000 đ 21,000,000 đ 7,500,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Ghi chú

chỉ nhận khách đã có Visa Mỹ Bay hàng không Air China, chuyến đi và về quá cảnh Bắc Kinh hai tiếng