Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 10/09/2019 06:25 Đến: 10/09/2019 13:55 Chuyến bay: CX772+CX806
Ngày về: 15/09/2019 01:50 Đến: 16/09/2019 10:15 Chuyến bay: CX811+CX767

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 10/09/2019 05:30
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 05/09/2019 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 70,990,000 đ 53,242,500 đ 21,297,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,680,000 đ 3,680,000 đ 3,680,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 15,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 43,500,000 đ 32,625,000 đ 13,950,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,680,000 đ 3,680,000 đ 3,680,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Ghi chú

Bay hàng không Cathay Paccific, quá cảnh HongKong chặng đi 2h, chặng về 3h15'