Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 25/04/2018 08:20 Đến: 25/04/2018 15:55 Chuyến bay: JL750+AA154
Ngày về: 30/04/2018 13:20 Đến: 01/05/2018 22:00 Chuyến bay: JL007+JL759

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 25/04/2018 05:30
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 19/04/2018 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 71,990,000 đ 53,992,500 đ 21,597,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,680,000 đ 3,680,000 đ 3,680,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 15,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 44,500,000 đ 33,375,000 đ 13,950,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,680,000 đ 3,680,000 đ 3,680,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Ghi chú

Bay hàng không American Airlines , chuyến đi và về quá cảnh tại Narita hai tiếng