Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 02/11/2018 06:35 Đến: 02/11/2018 13:25 Chuyến bay: CX772+CX806
Ngày về: 07/11/2018 01:30 Đến: 08/11/2018 10:20 Chuyến bay: CX811+CX767

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 02/11/2018 05:30
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 29/10/2018 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 72,990,000 đ 54,742,500 đ 21,897,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 15,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 45,500,000 đ 34,125,000 đ 13,950,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Ghi chú

Bay hàng không Cathay Pacific , chuyến đi và về quá cảnh HongKong hai tiếng