Thông tin chuyến bay
Ngày đi: 26/04/2017 08:20 Đến: 26/04/2017 16:00 Chuyến bay: JL750+AA154
Ngày về: 01/05/2017 13:20 Đến: 02/05/2017 22:00 Chuyến bay: JL007+JL759
Thông tin tập trung
Ngày giờ tập trung Nơi tập trung
26/04/2017 05:30 Vietravel
Thông tin họp đoàn
Ngày giờ họp đoàn
21/04/2017 09:00
Giá tour cơ bản
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 71,990,000 đ 53,992,000 đ 21,597,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,680,000 đ 3,680,000 đ 3,680,000 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
0 đ 10,500,000 đ
Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 46,500,000 đ 34,875,000 đ 13,950,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,680,000 đ 3,680,000 đ 3,680,000 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
0 đ 10,500,000 đ
Ghi chú
Giá land không bao gồm chuyến bay nội địa .