Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 26/04/2017 08:20 Đến: 26/04/2017 16:00 Chuyến bay: JL750+AA154
Ngày về: 01/05/2017 13:20 Đến: 02/05/2017 22:00 Chuyến bay: JL007+JL759

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 26/04/2017 05:30
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 21/04/2017 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 71,990,000 đ 53,992,000 đ 21,597,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,680,000 đ 3,680,000 đ 3,680,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 46,500,000 đ 34,875,000 đ 13,950,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,680,000 đ 3,680,000 đ 3,680,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,500,000 đ

  Ghi chú

Giá land không bao gồm chuyến bay nội địa .