Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 23/10/2018 10:50 Đến: 23/10/2018 20:35 Chuyến bay: CI782+CI012
Ngày về: 01/11/2018 00:05 Đến: 02/11/2018 09:50 Chuyến bay: CI007+CI781

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 23/10/2018 07:50
Nơi tập trung Vietravel | Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 17/10/2018 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 82,990,000 đ 70,541,000 đ 24,897,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 15,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 58,000,000 đ 43,500,000 đ 16,200,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,840,000 đ 3,840,000 đ 3,840,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 15,000,000 đ

  Ghi chú

Hàng không China Airlines, chiều đi và về quá cảnh Đài Bắc 2 tiếng. Giá land không bao gồm chuyến bay nội địa theo đoàn