Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 10/03/2018 01:50 Đến: 10/03/2018 06:50 Chuyến bay: B7030+BR006
Ngày về: 15/03/2018 00:05 Đến: 16/03/2018 09:50 Chuyến bay: BR011+BR395

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 09/03/2018 21:50
Nơi tập trung Vietravel | Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 01/03/2018 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 57,990,000 đ 43,492,500 đ 17,397,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,680,000 đ 3,680,000 đ 3,680,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,300,000 đ
Phụ thu phòng đơn 11,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 32,000,000 đ 24,000,000 đ 9,600,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 3,680,000 đ 3,680,000 đ 3,680,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,300,000 đ
Phụ thu phòng đơn 11,000,000 đ

  Ghi chú

Bay Hàng không Eva, quá cảnh Đài Loan, chuyến đi quá cảnh 5 tiếng, chuyến về quá cảnh 2 tiếng.