Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 12/10/2018 08:20 Đến: 12/10/2018 21:16 Chuyến bay: AA8419+AA60+AA1547
Ngày về: 22/10/2018 11:39 Đến: 24/10/2018 17:55 Chuyến bay: CM472+AA193+CX799

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 12/10/2018 05:40
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 04/10/2018 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 169,990,000 đ 127,492,000 đ 50,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 1,480,000 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,100,000 đ
Phụ thu phòng đơn 28,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Ghi chú