Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 24/09/2018 10:55 Đến: 25/09/2018 12:35 Chuyến bay: SU293+SU150
Ngày về: 29/09/2018 14:25 Đến: 30/09/2018 09:00 Chuyến bay: SU151+SU292

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 24/09/2018 07:55
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 17/09/2018 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 88,990,000 đ 66,742,500 đ 26,697,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 19,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 62,990,000 đ 47,242,500 đ 16,200,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 1,480,000 đ 1,480,000 đ 1,480,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 19,000,000 đ

  Ghi chú

Chuyến đi và về quá cảnh Moscow