Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 14/06/2019 12:50 Đến: 14/06/2019 21:55 Chuyến bay: BR392+BR036
Ngày về: 23/06/2019 01:25 Đến: 24/06/2019 09:45 Chuyến bay: BR031+BR395

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 14/06/2019 08:50
Nơi tập trung Vietravel | Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 07/06/2019 09:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 105,990,000 đ 79,492,000 đ 31,797,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 17,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 76,000,000 đ 57,000,000 đ 22,800,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 17,000,000 đ

  Ghi chú

Land tour không bao gồm vé nội địa theo đoàn.