Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 16/11/2018 21:35 Đến: 17/11/2018 10:40 Chuyến bay: TK166+TK1951
Ngày về: 22/11/2018 18:25 Đến: 23/11/2018 20:05 Chuyến bay: TK1828+TK166

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 16/11/2018 18:05
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 09/11/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 52,990,000 đ 45,041,000 đ 15,897,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 9,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 38,000,000 đ 28,500,000 đ 11,400,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 1,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 9,000,000 đ

  Ghi chú

chiều đi quá cảnh Istanbul 3h20', chiều về quá cảnh Istanbul 2h50' + dừng kỹ thuật Hà Nội