Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 24/04/2019 21:30 Đến: 25/04/2019 09:40 Chuyến bay: TK166+TK1951
Ngày về: 30/04/2019 19:40 Đến: 01/05/2019 20:00 Chuyến bay: TK1828+TK166

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 24/04/2019 18:00
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 17/04/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 55,990,000 đ 47,591,500 đ 16,797,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 40,000,000 đ 30,000,000 đ 12,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 1,000,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 12,000,000 đ

  Ghi chú

Chiều đi quá cảnh Istanbul 3h25', chiều về quá cảnh Istanbul 2h25' + dừng kỹ thuật Hà Nội