Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 25/04/2017 19:30 Đến: 26/04/2017 07:15 Chuyến bay: QR971+QR041
Ngày về: 01/05/2017 16:25 Đến: 02/05/2017 13:55 Chuyến bay: QR274+QR970

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 25/04/2017 15:45
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 19/04/2017 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 50,990,000 đ 38,242,000 đ 15,297,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,500,000 đ

  Land tour

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 36,000,000 đ 27,000,000 đ 10,800,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,500,000 đ

  Ghi chú

chiều đi quá cảnh 1,5 tiếng, chiều về quá cảnh 2,5 tiếng